Varnja külas tervituseks ei kätelda

Peipsi ääres Varnja külas on elu üsna vaikne. „Inimesed veedavad rohkem aega kodus ja hoovis, vajadusel käiakse külapoes. Kätlemist, mis kohalikel tervitusena kombeks, ka ei ole,” kirjeldas Mesi Tare kodumaja perenaine Herling Mesi.

Varnja külas tervituseks ei kätelda
Peipsi ääres Varnja külas on elu üsna vaikne. „Inimesed veedavad rohkem aega kodus ja hoovis, vajadusel käiakse külapoes. Kätlemist, mis kohalikel tervitusena kombeks, ka ei ole,” kirjeldas Mesi Tare kodumaja perenaine Herling Mesi.