Vanglas töötanud psühholoog selgitab: üks emotsioon, mida psühhopaadid kogevad tavainimesest erinevalt

Me teame, et psühhopaate leidub inimkonna hulgas erinevatel hinnangutel umbes üks protsent elanikkonnast, vanglates on uurijate hinnangul umbes 20-25 protsenti kinnipeetavatest psühhopaadid.

Vanglas töötanud psühholoog selgitab: üks emotsioon, mida psühhopaadid kogevad tavainimesest erinevalt
Me teame, et psühhopaate leidub inimkonna hulgas erinevatel hinnangutel umbes üks protsent elanikkonnast, vanglates on uurijate hinnangul umbes 20-25 protsenti kinnipeetavatest psühhopaadid.