Vanemaealiste tööhõive on viimase 10 aasta kõrgeim

Statistikaameti andmetel kasvab jätkuvalt hõive 50–74-aastaste seas. Selles vanuserühmas hõivatute arv on viimase 10 aasta kõrgeim.  

Vanemaealiste tööhõive on viimase 10 aasta kõrgeim
Statistikaameti andmetel kasvab jätkuvalt hõive 50–74-aastaste seas. Selles vanuserühmas hõivatute arv on viimase 10 aasta kõrgeim.