Vaadakem tervikpilti

Jaanuari alguse tormiga langes Suurepsi uue karjääri jaoks raadatud lageraielangi äärde kasvama jäetud puuderibast elektriliinile nii palju puid, et elektrikutel oli tükk tegemist liini puudest vabastamisega. Nüüd tundub, et süüdi polegi torm, vaid bürokraatia – ohtlikest puudest andis Elektrilevi teada kohe peale 2. jaanuari tormi, aga vastust pole nad siiani saanud. Olukorda uurima asudes pöördusime [...]

Vaadakem tervikpilti
Jaanuari alguse tormiga langes Suurepsi uue karjääri jaoks raadatud lageraielangi äärde kasvama jäetud puuderibast elektriliinile nii palju puid, et elektrikutel oli tükk tegemist liini puudest vabastamisega. Nüüd tundub, et süüdi polegi torm, vaid bürokraatia – ohtlikest puudest andis Elektrilevi teada kohe peale 2. jaanuari tormi, aga vastust pole nad siiani saanud. Olukorda uurima asudes pöördusime [...]