Uus Eesti-Vene koostööprojekt aitab kaasa haridusasutuste koostööle ning digiõppe edendamisele

Täna toimub Tartus projekti “CuNaHe: Formaalsete ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku koostöö tugevdamine Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja edendamise toetamiseks“ avakoosolek, kus saab kokku projekti juhtkomitee ning partnerid Eestist ja Venemaalt.

Uus Eesti-Vene koostööprojekt aitab kaasa haridusasutuste koostööle ning digiõppe edendamisele
Täna toimub Tartus projekti “CuNaHe: Formaalsete ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku koostöö tugevdamine Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja edendamise toetamiseks“ avakoosolek, kus saab kokku projekti juhtkomitee ning partnerid Eestist ja Venemaalt.