Uuring: maal ollakse enim rahul raamatukogude ja haridusasutustega

Eesti Külaliikumine Kodukant viis aasta alguses läbi võrgustikuülese veebiküsitluse kodukohas teenuste kättesaadavuse teemal. Küsitlusest selgus, et inimesed on oma kodukohas enim rahul haridusasutuste ja raamatukogude teenuse kättesaadavusega.

Uuring: maal ollakse enim rahul raamatukogude ja haridusasutustega
Eesti Külaliikumine Kodukant viis aasta alguses läbi võrgustikuülese veebiküsitluse kodukohas teenuste kättesaadavuse teemal. Küsitlusest selgus, et inimesed on oma kodukohas enim rahul haridusasutuste ja raamatukogude teenuse kättesaadavusega.