Uuring: eakad ei pruugi saada õigeaegset ja vajadustele vastavat ravi

Ligi viiendik Eesti vanemaealistest vajab halvenenud tervise tõttu igapäevaseks toimetulekuks tuge, samas toob Praxise värske uuring välja, et koostöö tervishoiu ja sotsiaalsüsteemi vahel on puudulik ning seetõttu ei pruugi inimene saada õigeaegset ja just tema vajadustele vastavat abi.

Uuring: eakad ei pruugi saada õigeaegset ja vajadustele vastavat ravi
Ligi viiendik Eesti vanemaealistest vajab halvenenud tervise tõttu igapäevaseks toimetulekuks tuge, samas toob Praxise värske uuring välja, et koostöö tervishoiu ja sotsiaalsüsteemi vahel on puudulik ning seetõttu ei pruugi inimene saada õigeaegset ja just tema vajadustele vastavat abi.