Ületöötanud ja alamakstud õigusteta inimene

Sotsiaalkriitiline „Kahjuks ei olnud teid kohal” näitab vaatajale nüüdisaegse majandusmudeli pahupoolt.

Ületöötanud ja alamakstud õigusteta inimene
Sotsiaalkriitiline „Kahjuks ei olnud teid kohal” näitab vaatajale nüüdisaegse majandusmudeli pahupoolt.