Üle 50-aastaste tööhõive on viimase kümnendi suurim

Statistikaameti kommunikatsioonispetsialist Tiina Nõmm teatab, et ameti andmetel on 50–74-aastaste inimeste tööhõive kasvanud. Eelmise aastaga võrreldes on 50–74 aasta vanuste tööga hõivatute arv suurenenud 9600 võrra.

Üle 50-aastaste tööhõive on viimase kümnendi suurim
Statistikaameti kommunikatsioonispetsialist Tiina Nõmm teatab, et ameti andmetel on 50–74-aastaste inimeste tööhõive kasvanud. Eelmise aastaga võrreldes on 50–74 aasta vanuste tööga hõivatute arv suurenenud 9600 võrra.