Üheteistkümne kuuga on Tartu linna eelarvesse laekunud 89 protsenti tuludest

Üheteistkümne kuuga on Tartu linna 2019. aasta eelarvesse laekunud tulusid koos laenusummadega 187,1 miljonit eurot, mis moodustab 89,3% tulude eelarvest. Tulud on olnud 7,5 miljonit eurot suuremad kui kulud.

Üheteistkümne kuuga on Tartu linna eelarvesse laekunud 89 protsenti tuludest
Üheteistkümne kuuga on Tartu linna 2019. aasta eelarvesse laekunud tulusid koos laenusummadega 187,1 miljonit eurot, mis moodustab 89,3% tulude eelarvest. Tulud on olnud 7,5 miljonit eurot suuremad kui kulud.