Üheksast riigi infosüsteemi arendusest pea pooled ebaõnnestusid

Riigikontroll analüüsis üheksat riigi infosüsteemi arendust, millest neli ebaõnnestusid ehk projekti ei viidud läbi ettenähtud eelarvega, kokkulepitud ajaks ning vajaliku funktsionaalsusega.

Üheksast riigi infosüsteemi arendusest pea pooled ebaõnnestusid
Riigikontroll analüüsis üheksat riigi infosüsteemi arendust, millest neli ebaõnnestusid ehk projekti ei viidud läbi ettenähtud eelarvega, kokkulepitud ajaks ning vajaliku funktsionaalsusega.