Ühe valla vastuseisu kiuste läks uue varjupaiga ehituse pall veerema

Pärnu linn ja neli valda kinnitasid soovi ühisprojektina rajada praeguse Pärnu loomade varjupaiga alale uus ja nüüdisaegne. Vaid Häädemeeste vallavolikogu ei soovi ettevõtmisele praegustel tingimustel panna õlga alla.

Ühe valla vastuseisu kiuste läks uue varjupaiga ehituse pall veerema
Pärnu linn ja neli valda kinnitasid soovi ühisprojektina rajada praeguse Pärnu loomade varjupaiga alale uus ja nüüdisaegne. Vaid Häädemeeste vallavolikogu ei soovi ettevõtmisele praegustel tingimustel panna õlga alla.