Töötaja haigestumine jätab jäätmejaama uksed lukku

Seoses töötaja haigestumisega võttis Väätsa prügila juhtkond vastu otsuse Paide jäätmejaam 31. märtsini sulgeda. 

Töötaja haigestumine jätab jäätmejaama uksed lukku
Seoses töötaja haigestumisega võttis Väätsa prügila juhtkond vastu otsuse Paide jäätmejaam 31. märtsini sulgeda.