Tallinna Keskraamatukogu teeb e-raamatud tasuta kättesaadavaks kõigile Eesti elanikele

Tallinna Keskraamatukogu avab veebipõhise lugejaks registreerumise, et tasuta ligipääsu e-raamatukogule ELLU saaksid kõik Eesti elanikud.

Tallinna Keskraamatukogu teeb e-raamatud tasuta kättesaadavaks kõigile Eesti elanikele
Tallinna Keskraamatukogu avab veebipõhise lugejaks registreerumise, et tasuta ligipääsu e-raamatukogule ELLU saaksid kõik Eesti elanikud.