Solman: perevägivalla ohver peab julgema abi küsida

Kohtumisel MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse ning MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskuse juhtidega arutas rahvastikuminister Riina Solman perevägivalda ja lastekaitset puudutavaid küsimusi.

Solman: perevägivalla ohver peab julgema abi küsida
Kohtumisel MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse ning MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskuse juhtidega arutas rahvastikuminister Riina Solman perevägivalda ja lastekaitset puudutavaid küsimusi.