Sõja uus nägu: elektroonilised relvad

Üha arenev ja mastaapselt laienev industriaal- ja infoajastu on toonud kardinaalsed muudatused nii üldisesse maailmakorda kui ka sõjapidamise kunsti, kus elektrooniline sõda (electronic warfare, EW) on kandunud lahinguväljalt inimeste kodudesse ja nutiseadmetesse ning koguni kogu riiki hoidvate infosüsteemide häirimiseni välja.

Sõja uus nägu: elektroonilised relvad
Üha arenev ja mastaapselt laienev industriaal- ja infoajastu on toonud kardinaalsed muudatused nii üldisesse maailmakorda kui ka sõjapidamise kunsti, kus elektrooniline sõda (electronic warfare, EW) on kandunud lahinguväljalt inimeste kodudesse ja nutiseadmetesse ning koguni kogu riiki hoidvate infosüsteemide häirimiseni välja.