Smuuli 3 eest tahetakse maha võtta 19 puud

Kuressaares Smuuli tn 7 eest hiljuti mahavõetud saarvahtrate raie saab järje, sest suure tõenäosusega võetakse eelseisval talvel maha ka kõik Smuuli tn 3 tänavajoonel kasvavad puud.

Smuuli 3 eest tahetakse maha võtta 19 puud
Kuressaares Smuuli tn 7 eest hiljuti mahavõetud saarvahtrate raie saab järje, sest suure tõenäosusega võetakse eelseisval talvel maha ka kõik Smuuli tn 3 tänavajoonel kasvavad puud.