Siim Avi: järjepidevusest

Akadeemilisel tasandil on analüüsitud õiguslikku järjepidevust riikide ajaloo võtmes. Näiteks akadeemik Lauri Mälksoo «Nõukogude anneksioon ja riigi järjepidevus: Eesti, Läti ja Leedu staatus rahvusvahelises õiguses 1940. a. – 1991. a. ja pärast...

Siim Avi: järjepidevusest
Akadeemilisel tasandil on analüüsitud õiguslikku järjepidevust riikide ajaloo võtmes. Näiteks akadeemik Lauri Mälksoo «Nõukogude anneksioon ja riigi järjepidevus: Eesti, Läti ja Leedu staatus rahvusvahelises õiguses 1940. a. – 1991. a. ja pärast 1991. a: uurimus pingest normatiivsuse ja võimu vahel rahvusvahelises õiguses» lahkab teemat põhjalikult. Ka analüüsitakse, kuidas mõjutavad järjepidevuse säilimist teoreetiliselt geopoliitilistest tõmbetuultest tingitud katkestused, kus territoriaalne kontroll on kellegi teise käes. Eesti puhul teadagi olid sellised katkestused 50-aastane Nõukogude ja lühem Saksa okupatsioon.