Septembris töötute arv vähenes

Septembri lõpu seisuga oli Lääne-Virumaal 1356 registreeritud töötut, kuu ajaga vähenes nende arv 50 võrra. Maakonna tööealisest elanikkonnast oli end töötuks registreerinud 5,3 protsenti. Eestis keskmiselt oli registreeritud töötuid 4,8 protsenti.

Septembris töötute arv vähenes
Septembri lõpu seisuga oli Lääne-Virumaal 1356 registreeritud töötut, kuu ajaga vähenes nende arv 50 võrra. Maakonna tööealisest elanikkonnast oli end töötuks registreerinud 5,3 protsenti. Eestis keskmiselt oli registreeritud töötuid 4,8 protsenti.