Reinsalu: ELi autoriõiguste direktiivi puhul eksisteerib oht moonutatud õiguste kaitseks, me ei hääleta täna selle poolt

Täna hääletatatakse Euroopa Liidu alaliste esindajate nõukogus autoriõiguste direktiivi üle. Eesti jääb selles küsimuses erapooletuks.

Reinsalu: ELi autoriõiguste direktiivi puhul eksisteerib oht moonutatud õiguste kaitseks, me ei hääleta täna selle poolt
Täna hääletatatakse Euroopa Liidu alaliste esindajate nõukogus autoriõiguste direktiivi üle. Eesti jääb selles küsimuses erapooletuks.