Priidu Pärna: eraomandi kitsendamist ei saa jätta ühe ametniku otsustada

Tallinna Linnavolikogu kinnitas 12. detsembri istungil määruse eelnõu “Kinnisasjale sundvalduse seadmise delegeerimine”, mille kohaselt antakse linnaameti juhile õigused otsustada eraomandi Postitus Priidu Pärna: eraomandi kitsendamist ei saa...

Priidu Pärna: eraomandi kitsendamist ei saa jätta ühe ametniku otsustada

Tallinna Linnavolikogu kinnitas 12. detsembri istungil määruse eelnõu “Kinnisasjale sundvalduse seadmise delegeerimine”, mille kohaselt antakse linnaameti juhile õigused otsustada eraomandi

Postitus Priidu Pärna: eraomandi kitsendamist ei saa jätta ühe ametniku otsustada ilmus Eesti Uudised.