Pärandivaderid korrastasid 22 kultuuriloolist paika üle Eesti

Pärandivaderite algatus kutsub kooliõpilasi üles olema kodukohas kultuuriloolistele paikadele vaderiks. See tähendab eelkõige talgute korras pärandipaikade korrastamist ja hooldamist. Tänavu lõi kaasa 586 õpilast üheksast maakonnast.

Pärandivaderid korrastasid 22 kultuuriloolist paika üle Eesti
Pärandivaderite algatus kutsub kooliõpilasi üles olema kodukohas kultuuriloolistele paikadele vaderiks. See tähendab eelkõige talgute korras pärandipaikade korrastamist ja hooldamist. Tänavu lõi kaasa 586 õpilast üheksast maakonnast.