Omavalitsused hakkavad üldplaneeringute toetusprojekte ellu viima

Kohalikud omavalitsused (KOV) alustavad üldplaneeringute toetusprojektide elluviimist, seekordse toetusvooru kogusumma oli 250 000 eurot.

Omavalitsused hakkavad üldplaneeringute toetusprojekte ellu viima
Kohalikud omavalitsused (KOV) alustavad üldplaneeringute toetusprojektide elluviimist, seekordse toetusvooru kogusumma oli 250 000 eurot.