Nagu prügimägi: Sillaotsa kalmistul käijad loobivad kõik jäätmed läbisegi lehehunnikusse

Sillaotsa kalmistul käijad viskavad lehehunnikutesse koos lehtedega ka muud prügi, mille koht on prügikonteineris. Surnuaia korrashoiu eest vastutavad töötajad on nõutud.

Nagu prügimägi: Sillaotsa kalmistul käijad loobivad kõik jäätmed läbisegi lehehunnikusse
Sillaotsa kalmistul käijad viskavad lehehunnikutesse koos lehtedega ka muud prügi, mille koht on prügikonteineris. Surnuaia korrashoiu eest vastutavad töötajad on nõutud.