Näita lapsele tööelu ja võta ta tööle kaasa

Kutsutakse üles tööandjaid, lapsevanemaid ja koole liituma algatusega „Tööle kaasa!"!

Näita lapsele tööelu ja võta ta tööle kaasa
Kutsutakse üles tööandjaid, lapsevanemaid ja koole liituma algatusega „Tööle kaasa!"!