Millal on riigipühad ja lühendatud tööpäevad aastal 2019 ?

Töötasu hüvitamine riigipühade ajal. Kui sa pead riigipühal tööd tegema oma töö iseloomu tõttu, siis tasub arvestada, et seadusega on paika pandud järgmist – tööandja peab selle tööaja hüvitama kas kahkordse palgaga või täiendava vaba päevaga.

Millal on riigipühad ja lühendatud tööpäevad aastal 2019 ?
Eesti lipp

Töötasu hüvitamine riigipühade ajal

Kui sa pead riigipühal tööd tegema oma töö iseloomu tõttu, siis tasub arvestada, et seadusega on paika pandud järgmist – tööandja peab selle tööaja hüvitama kas kahkordse palgaga või täiendava vaba päevaga.

See on täpsemalt reguleeritud Töölepingu seadusega § 45:

§ 45. Öötöö ja riigipühal tehtava töö hüvitamine

(1) Kui tööaeg langeb ööajale (kell 22.00 kuni 6.00), maksab tööandja töö eest 1,25-kordset töötasu, kui ei ole lepitud kokku, et töötasu sisaldab tasu ööajal töötamise eest.

(2) Kui tööaeg langeb riigipühale, maksab tööandja töö eest 2-kordset töötasu.

(3) Tööandja ja töötaja võivad kokku leppida ööajal või riigipühal tehtava töö hüvitamise täiendava vaba aja andmisega erinevalt käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatust.

Aasta 2019 riigipühad (vabad päevad)

1. jaanuar – uusaasta (teisipäev)
24. veebruar – iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev (pühapäev)
19. aprill – suur reede (reede)
21. aprill – ülestõusmispühade 1. püha (pühapäev)
1. mai – kevadpüha (kolmapäev)
9. juuni – nelipühade 1. püha (pühapäev)
23. juuni – võidupüha (pühapäev)
24. juuni – jaanipäev (esmaspäev)
20. august – taasiseseisvumispäev (teisipäev)
24. detsember – jõululaupäev (teisipäev)
25. detsember – esimene jõulupüha (kolmapäev)
26. detsember – teine jõulupüha (neljapäev)

8 päeva langeb nädalapäevadele, 4 puhkepäevadele, kokku 12.

Lühendatud tööpäevad 2019 on:

23. veebruar (laupäev)
22. juuni (laupäev)
23. detsember (esmaspäev)
31. detsember (teisipäev)

Vastavalt Töölepingu Seaduse § 53. on tööpäev nendel päevadel 3 tundi lühem.