Meremuuseum on esimene, mis on tehtud ligipääsetavaks erivajadustega inimestele

Paljud Eesti muuseumid ja näitused jäävad erivajadustega inimestele kättesaamatuks, kuna neis pole mõeldud ligipääsetavuse tagamisele. Vastavatud Paks Margareeta on esimene muuseum, mis on tehtud ligipääsetavaks nii nägemis-, kuulmis-,  liikumis-...

Meremuuseum on esimene, mis on tehtud ligipääsetavaks erivajadustega inimestele
Paljud Eesti muuseumid ja näitused jäävad erivajadustega inimestele kättesaamatuks, kuna neis pole mõeldud ligipääsetavuse tagamisele. Vastavatud Paks Margareeta on esimene muuseum, mis on tehtud ligipääsetavaks nii nägemis-, kuulmis-,  liikumis- kui ka intellektipuudega inimestele.