Tingimused

Eesti24.eu on uudiste agregaator, mis koondab ühte kohta Eesti erinevate väljaannete RSS uudisvood.

Viibides Eesti24.eu veebikeskkonnas annate nõusoleku täita kõiki alljärgnevaid kasutamise tingimusi.

Kui te ei ole kasutamise tingimustega nõus, palume Teid lahkuda meie veebilehelt.

Eesti24.eu on õigus aeg-ajalt teha käesolevates tingimustes muudatusi. Tehtud muudatused avaldatakse lehel https://www.eesti24.eu/page/terms ja jõustuvad avaldamise hetkest.

Kui te peale muudatuste tegemist jätkate veebilehe Eesti24.eu kasutamist, siis olete nõus tehtud muudatustega ja aktsepteerite neid.

Vastutusest loobumine

Eesti24.eu ei ole uudisteagentuur ega produtseeri oma materjale.

Kõik veebilehel avaldatud materjalid (tekstid, video- ning audiomaterjal, pildid jm.) on agregeeritud mitmelt väljaandjalt RSS-voogude teel. Kõik eelpooltoodud materjal kuulub selle avaldajale.

Seoses sellega ei vastuta Eesti24.eu veebilehel avaldatud materjalide eest.

Kui kasutate kõnealuseid materjale, siis teete seda omal vastutusel.

Samas ei võta Eesti24.eu endale vastutust mis tahes tagajärgede ja kahju eest, mis tuleneb veebilehe kasutamisest või veebilehel äratoodud teabest.


Suhtlus.com

Tasuta jututoad kõigile