Kõrveküla paisjärves pole ujumine soovitatav

Kõrveküla paisjärve supluskohast tänavu 13. augustil võetud analüüsi tulemused ei vastanud suplusveele kehtestatud nõuetele. 21. augustil võetud kordusproovi näitajad olid veel kehvemad.

Kõrveküla paisjärves pole ujumine soovitatav
Kõrveküla paisjärve supluskohast tänavu 13. augustil võetud analüüsi tulemused ei vastanud suplusveele kehtestatud nõuetele. 21. augustil võetud kordusproovi näitajad olid veel kehvemad.