Kohtunik Gerty Pau põhjendab Martin Hallikule hüvitise määramist

Maakohus mõistis Tartu ülikooli raamatukogu endisele direktorile Martin Hallikule töövaidluses kõrgkoolilt mehe kasuks välja hüvitise 90 568 eurot. Sellest 30 568 eurot on saamata jäänud tulu ning 60 000 eurot mittevaralise kahju hüvitis.

Kohtunik Gerty Pau põhjendab Martin Hallikule hüvitise määramist
Maakohus mõistis Tartu ülikooli raamatukogu endisele direktorile Martin Hallikule töövaidluses kõrgkoolilt mehe kasuks välja hüvitise 90 568 eurot. Sellest 30 568 eurot on saamata jäänud tulu ning 60 000 eurot mittevaralise kahju hüvitis.