Keskkonnaameti omavalitsuste koolituse materjalid on nüüd kõigile kättesaadavad

Koolitusprogrammi eesmärgiks oli täiendada Eesti kohalike omavalitsuste spetsialistide teadmisi keskkonnateemadel ning tugevdada koostööd riigiasutuste ja omavalitsuste vahel. Nüüdseks on koolituse materjalide põhjal valminud kogumik ka kõigile teistele huvilistele kättesaadav Keskkonnaameti kodulehelt.

Keskkonnaameti omavalitsuste koolituse materjalid on nüüd kõigile kättesaadavad
Puud

Koolitusprogrammi eesmärgiks oli täiendada Eesti kohalike omavalitsuste spetsialistide teadmisi keskkonnateemadel ning tugevdada koostööd riigiasutuste ja omavalitsuste vahel. Nüüdseks on koolituse materjalide põhjal valminud kogumik ka kõigile teistele huvilistele kättesaadav Keskkonnaameti kodulehelt.

„Soovisime koolitusprogrammiga toetada kohalike omavalitsuste keskkonnaspetsialiste nende igapäevatöös, jagades nendega meie teadmisi ja näidates neile ka keskkonnavaldkonna köögipoolt. Meile endalegi üllatuseks osales programmis 74 omavalitsust 79st. Täna on koolituse tulemusena tekkinud riigi ja omavalitsuste keskkonnaspetsialistide koostöövõrgustik. Samuti keskendusime konkreetsetele tulemustele – näiteks võtsime eesmärgiks reovee kohtkäitluseeskirjade koostamise ja tänaseks on 63-l omavalitsusel need olemas,“ rõõmustas Rein Kalle, Keskkonnaameti keskkonnaosakonna juhataja, kes kaks aastat tagasi koolitusprogrammi ideega välja tuli.

Koolitusel osalenud spetsialistid külastasid ka erinevaid vee, maapõue, jäätmete ja looduskaitsega seotud objekte. Näiteks uuriti, kuidas toimub jäätmete sortimine ja käitlemine jäätmejaamas ning kuidas korrastatakse silmale ilusaks ja keskkonnale sõbralikuks endiseid kaevandamiskarjääre. Koolituskava sisu aitasid kokku panna kohalike omavalitsuste spetsialistid, kes esitasid ametile ettepanekuid, milliseid teadmisi ja oskusi oleks neil enim vaja täiendada. Koolitajateks olid 45 Keskkonnaameti spetsialisti, lisaks jagasid teadmisi Keskkonnaministeeriumi, -inspektsiooni, -agentuuri, Rahandusministeeriumi, MTÜ Keskkonnamõjude Hindamise Ühingu, Terviseameti ja ettevõtete esindajad.

„Koolitusprogrammi põhiväärtuseks oli omavalitsuste keskkonnaspetsialistide ja keskkonnavaldkonnas tegutsevate riigiametnike kokkutoomine ja ühistele eesmärkidele ning koostööle ärgitamine. Rõõm oli kogeda, et Keskkonnaamet peab omavalitsusspetsialiste võrdväärseteks koostööpartneriteks. Ühiselt arutledes leidsime lahendused mitmetele olulistele küsimustele. Lisaks oli koolitusprogrammi sisu väga läbimõeldult ja meie ootusi arvestades kokku pandud,“ lausus koolitusel osalenud Haljala valla keskkonnaspetsialist Kuldar Pärn.

Koolitusmaterjalidest valmis mahukas 181 leheküljeline kogumik, mis on leitav Keskkonnaameti kodulehelt ja mõeldud eelkõige abivahendiks alustavale keskkonnaspetsialistile. Koolitusprogramm oli kõigile osalejatele tasuta, seda korraldas Keskkonnaamet ja toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Allikas: Keskkonnaamet