Katuseraha üllatas muuseumiperet

Järgmise aasta erakondade katuserahast on tulemas toetus ka sihtasutusele Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon. 9000-eurone toetus kulub ajaloolisele tehnikale varjualuse ja varikatuse ehitamiseks.

Katuseraha üllatas muuseumiperet
Järgmise aasta erakondade katuserahast on tulemas toetus ka sihtasutusele Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon. 9000-eurone toetus kulub ajaloolisele tehnikale varjualuse ja varikatuse ehitamiseks.