Kahest riigist pensioni saajate maksuvaba tulu kasvab

Valitsus kiitis heaks tulumaksuseaduse muudatused, millega kehtestatakse Eesti inimestele mitmed maksusoodustused, muuhulgas kasvab kahest riigist pensioni saajate maksuvaba tulu.

Kahest riigist pensioni saajate maksuvaba tulu kasvab
Valitsus kiitis heaks tulumaksuseaduse muudatused, millega kehtestatakse Eesti inimestele mitmed maksusoodustused, muuhulgas kasvab kahest riigist pensioni saajate maksuvaba tulu.