Kadrinas leiti ebaseaduslikus omandis tulirelv

23. märtsil leiti Kadrina vallas jahipüss.

Kadrinas leiti ebaseaduslikus omandis tulirelv
23. märtsil leiti Kadrina vallas jahipüss.