Helja Eomois: dokumentideta võõras linnas? Pagulane vajab tuge, et minevikutrauma teda maha ei murraks

Pagulased lõimuvad Eestis tegelikult kenasti, aga läbielatud katsumustest on üksi raske üle saada.

Helja Eomois: dokumentideta võõras linnas? Pagulane vajab tuge, et minevikutrauma teda maha ei murraks
Pagulased lõimuvad Eestis tegelikult kenasti, aga läbielatud katsumustest on üksi raske üle saada.