Harri Kingo - Väärarusaam ETV 1. stuudios

Harri Kingo - Väärarusaam ETV 1. stuudios ---- ETV 1. stuudio saates puudutati muude finantsküsimuste kõrval ka LGBT teemat ja nende MTÜ-de rahastamist. Mis mind stuudio käsitluse juures hämmastas, oli sellest vestluses osalejate täielik küündimatus...

Harri Kingo - Väärarusaam ETV 1. stuudios
Harri Kingo - Väärarusaam ETV 1. stuudios ---- ETV 1. stuudio saates puudutati muude finantsküsimuste kõrval ka LGBT teemat ja nende MTÜ-de rahastamist. Mis mind stuudio käsitluse juures hämmastas, oli sellest vestluses osalejate täielik küündimatus tegelikku probleemi seoses LGBT-ga mõista. See küündimatus väljendus nii saatejuhtide kui mitme osaleja seletamistes, et kuna võrreldes riigieelarve suurusega on mingi 100 000 eurot LGBT liikumistele tühine summa, siis LGBT liikumist sama hästi kui et polegi olemas. Seda kordas järjest saatejuht Tralla ja stuudios polnud ühtegi, kes oleks sellisele absurdsele LGBT mõjuhinnangule ja infantiilsele probleemist aru saamisele vastu vaielnud.