Harri Kingo - Kui te ei saanud aru...

Harri Kingo - Kui te ei saanud aru... --- Kui te ei saanud aru, millest artikli pealkirjas on üldse jutt, ma tsiteerin teksti. See selgitab: "Projekti uue etapi sihiks on lahendada soolise tasakaaluga seonduvaid väljakutseid ja kitsaskohti...

Harri Kingo - Kui te ei saanud aru...
Harri Kingo - Kui te ei saanud aru... --- Kui te ei saanud aru, millest artikli pealkirjas on üldse jutt, ma tsiteerin teksti. See selgitab: "Projekti uue etapi sihiks on lahendada soolise tasakaaluga seonduvaid väljakutseid ja kitsaskohti mitte ainult muusikaürituste esinejate lõikes, vaid ka muusikatööstuse erinevate valdkondade üleselt. Muuhulgas plaanitakse edendada naissoost heliloojate kaasatust riiklikes suurprojektides ning jälgida, et sooline võrdõiguslikkus rakenduks ka muusikavaldkonna ettevõtete juhatustes, auhinnakomisjonides, konverentside paneelides jne. Samuti pööratakse endisest enam tähelepanu trans- ja mittebinaarsete sooidentiteetide esindajaist muusikuile ning muusikavaldkonna spetsialistidele uute rahvusvaheliste esinemis- ja koostöövõimaluste loomisele."