Haapsalu hakkab õpilastele toiduabi jagama

Haapsalu linnavalitsus teatas e-kooli kaudu lastevanematele, et linna üldhariduskoolides õppivatele õpilastele hakkab linn eriolukorra ajal jagama toiduabi, kuna teatud osale õppuritele on see ka kaugõppel olles äärmiselt oluline. Haapsalu aselinnapea Kaja Rootare sõnul jagatakse abivajajatele toidupakke soojendatava toiduga. Toiduabi taotlemiseks on kaks võimalust. Üks võimalus on, et lapsevanem teavitab klassijuhatajat toiduabi vajadusest ning täpsustab kontaktid […] The post Haapsalu hakkab õpilastele toiduabi jagama appeared first on Lääne Elu.

Haapsalu hakkab õpilastele toiduabi jagama
Toiuabi Toidupangas. Foto arhiivHaapsalu linnavalitsus teatas e-kooli kaudu lastevanematele, et linna üldhariduskoolides õppivatele õpilastele hakkab linn eriolukorra ajal jagama toiduabi, kuna teatud osale õppuritele on see ka kaugõppel olles äärmiselt oluline. Haapsalu aselinnapea Kaja Rootare sõnul jagatakse abivajajatele toidupakke soojendatava toiduga. Toiduabi taotlemiseks on kaks võimalust. Üks võimalus on, et lapsevanem teavitab klassijuhatajat toiduabi vajadusest ning täpsustab kontaktid ja taotlemise põhjuse. Teine võimalus on vanemal või eestkostjal esitada kirjalik taotlus Haapsalu linnavalitsusele. Taotluses tuleb märkida taotleja nimi, isikukood, elukoht, toetuse taotlemise põhjus. Neil, kellega on juba isiklikult ühendust võetud või kes on juba taotluse esitanud, seda uuesti esitama ei pea. Linn pakub õpilastele toiduabi eriolukorra lõppemiseni. The post Haapsalu hakkab õpilastele toiduabi jagama appeared first on Lääne Elu.