Erametsaliit hoiatab petturite eest

Erametsaliit teavitab petuskeemist, mille abil on vähemalt ühel metsaomanikul tema enda teadmiseta mets maha raiutud. Teisel juhul on metsaomaniku nimel, kuid tema enda arusaamiseta esitatud metsateatis lageraie teostamiseks suuremal osal temale...

Erametsaliit hoiatab petturite eest
Erametsaliit teavitab petuskeemist, mille abil on vähemalt ühel metsaomanikul tema enda teadmiseta mets maha raiutud. Teisel juhul on metsaomaniku nimel, kuid tema enda arusaamiseta esitatud metsateatis lageraie teostamiseks suuremal osal temale kuuluvast metsakinnistust.