Ene-Mall Vernik-Tuubel: eksamid peavad jääma

Praegu on Eestis kõne all põhikooli lõpueksamite võimalik kaotamine ja nende asendamine tasemetöödega – sellisele arengustsenaariumile ei taha mitte mõeldagi.

Ene-Mall Vernik-Tuubel: eksamid peavad jääma
Praegu on Eestis kõne all põhikooli lõpueksamite võimalik kaotamine ja nende asendamine tasemetöödega – sellisele arengustsenaariumile ei taha mitte mõeldagi.