Eestisse on alates rändekriisi algusest vastu võetud 433 pagulast ja kaitse saajat

Alates 2014. aastast on Eestisse vastu võetud 433 rahvusvahelise kaitse saanud inimest.

Eestisse on alates rändekriisi algusest vastu võetud 433 pagulast ja kaitse saajat
Alates 2014. aastast on Eestisse vastu võetud 433 rahvusvahelise kaitse saanud inimest.