Eestis on mahemaa osakaal kolm korda suurem kui Euroopa Liidus keskmiselt

Möödunud aastal oli rohkem kui viiendik Eesti põllumajandusmaast mahe. Üleeelmisel aastal oli mahemaad rohkem vaid Austrias, meile järgnes Rootsi.

Eestis on mahemaa osakaal kolm korda suurem kui Euroopa Liidus keskmiselt
Möödunud aastal oli rohkem kui viiendik Eesti põllumajandusmaast mahe. Üleeelmisel aastal oli mahemaad rohkem vaid Austrias, meile järgnes Rootsi.