Eestis loodi farmaatsiavaldkonna koostööplatvorm

Eestis hakatakse koostama tuleviku apteegi visioonidokumenti ja tõhustama koostööd kahe farmaatsiaalast haridust andva kõrgkooli vahel. 

Eestis loodi farmaatsiavaldkonna koostööplatvorm
Eestis hakatakse koostama tuleviku apteegi visioonidokumenti ja tõhustama koostööd kahe farmaatsiaalast haridust andva kõrgkooli vahel.