Eesti noortevaldkonna organisatsioonid tunnevad muret inimlike ja hoolivate väärtuste kadumise pärast ühiskonnas

Eesti noorsootöötajate kogu, Eesti avatud noortekeskuste ühenduse, Eesti noorteühenduste liidu, Eesti üliõpilaskondade liidu, Eesti õpilasesinduste liidu, SA Archimedese noorteagentuuri ühispöördumine.

Eesti noortevaldkonna organisatsioonid tunnevad muret inimlike ja hoolivate väärtuste kadumise pärast ühiskonnas
Eesti noorsootöötajate kogu, Eesti avatud noortekeskuste ühenduse, Eesti noorteühenduste liidu, Eesti üliõpilaskondade liidu, Eesti õpilasesinduste liidu, SA Archimedese noorteagentuuri ühispöördumine.