Eesti maanteedel katsetatav uus karistusmeede pälvis The Economisti tähelepanu

Tegemist on veel katsetusjärgus oleva karistusmeetmega, mis lubab kiirust ületanud autojuhil valida, kas maksta rahatrahv või teha tee ääres kuni tunni ajane trahviseisak.

Eesti maanteedel katsetatav uus karistusmeede pälvis The Economisti tähelepanu
Tegemist on veel katsetusjärgus oleva karistusmeetmega, mis lubab kiirust ületanud autojuhil valida, kas maksta rahatrahv või teha tee ääres kuni tunni ajane trahviseisak.