30 aastat Balti ketist

23. augustil möödub 80 aastat NSV Liidu ja Saksamaa vahel sõlmitud mittekallaletungilepingu ehk Molotovi-Ribbentropi pakti allkirjastamisest, mille salaprotokolliga määrati Poola, Balti riikide ja Soome saatus.

30 aastat Balti ketist
23. augustil möödub 80 aastat NSV Liidu ja Saksamaa vahel sõlmitud mittekallaletungilepingu ehk Molotovi-Ribbentropi pakti allkirjastamisest, mille salaprotokolliga määrati Poola, Balti riikide ja Soome saatus.